Tuesday 17 January 2012

Apakah Yang Dikatakan Ilmu Tasawwuf


1. Ilmu tasawwuf ialah ilmu yang menyuluh perjalanan seseorang mukmin di dalam membersihkan hati dengan sifat-sifat mahmudah atau sifat-sifat yang mulia dan menghindari atau menjauhkan diri daripada sifat-sifat mazmumah iaitu yang keji dan tercela.

2. Ilmu tasawwuf bertujuan mendidik nafsu dan akal supaya sentiasa berada di dalam landasan dan peraturan hukum syariat Islam yang sebenar sehingga mencapai taraf nafsu mutmainnah.


3. Syarat-syarat untuk mencapai taraf nafsu mutmainah:
a) Banyak bersabar .
b) Banyak menderita yang di alami oleh jiwa .

4. Imam Al-Ghazali r.a. telah menggariskan sepuluh sifat Mahmudah/terpuji di dalam kitab Arbain Fi Usuluddin iaitu :
1) Taubat
2) Khauf ( Takut )
3) Zuhud
4) Sabar
5) Syukur
6) Ikhlas
7) Tawakkal
8) Mahabbah ( Kasih Sayang )
9) Redha
10) Zikrul Maut ( Mengingati Mati )

5. Dan Imam Al-Ghazali juga telah menggariskan sepuluh sifat Mazmumah / tercela / sifat keji di dalam kitab tersebut iaitu :
1) Banyak Makan
2) Banyak bercakap
3) Marah
4) Hasad
5) Bakhil
6) Cintakan kemegahan
7) Cintakan dunia
8) Bangga Diri
9) Ujub ( Hairan Diri )
10) Riya' ( Menunjuk-nunjuk )

* Pendetailan tentang sifat mahmudah dan sifat mazmumah boleh rujuk pada post seterusnya..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Photobucket